Archive for the ‘Numarul 8 – 2018’ Category

Cuprins nr.8, mai 2018

Posted: 19 mai 2018 in Numarul 8 - 2018
Etichete:, , , ,
Informaţii
Subiecte
Rezultate la ediţia a VIII-a 2018
Imagini din concurs
Imagini de la festivitatea de premiere
Ecouri ȋn presă

 

Subiecte

Posted: 19 mai 2018 in Numarul 8 - 2018
Etichete:, , , , ,

Clasa a V-a

Clasa a VI-a

Clasa a VII-a

Clasa a VIII-a

SAMSUNG CAMERA PICTURES

premii_6.JPG

SAMSUNG CAMERA PICTURES

premii_8.JPG

Ziarul Faclia

Gherla info

Dej 24

Informaţii

Posted: 22 aprilie 2018 in Numarul 8 - 2018
Etichete:, , , , ,
Regulament de organizare şi desfăşurare
a Concursului de matematică  „Leon Birnbaum”  
 2018  EDIŢIA a VIII-a

-Locul de desfăşurare a concursului este clădirea Liceului Teoretic “Alexandru Papiu Ilarian” din Dej, jud. Cluj, P-ţa Lupeni nr.2.

-Data concursului: 18 mai 2018, ora 13.

-Concursul se adresează elevilor din clasele V-VIII ȋnscrişi la unităţi şcolare din jud. Cluj.

-Numărul elevilor participanţi este limitat la 2 elevi pe nivel pentru fiecare şcoală ȋnscrisă ȋn concurs.

-Nu se percepe taxă de participare.

-Ȋnscrierea elevilor se face de către şcolile de care aparţin, prin completarea unui tabel cu numele elevilor, clasa, profesor insotitor şi expedierea lui la lapidejro@yahoo.com, cu cel puţin 3 zile ȋnaintea datei de desfăşurare a concursului.

-Elevii participanţi vor fi ȋnsoţiţi de un profesor de matematică.

-Proba de concurs se desfăşoară pe calculator şi are durata de 90 minute.

-Subiectul conţine 20 de itemi, cu diferite grade de dificultate. Itemii sunt de trei tipuri: cu completare directă, cu selectarea răspunsului dintr-o listă şi cu răspunsuri multiple. Structura subiectului poate fi consultată la această adresă, unde este postat un subiect de exersare.

-Programa de concurs este aceasta:

programa_birnbaum_2017

-Fiecare item este notat cu 5 puncte. Nu se acordă puncte din oficiu. Punctajul maxim ce poate fi realizat este 100 puncte.

-Pentru fiecare clasă, departajarea se face ȋn ordine descrescătoare a punctajului realizat.

-Se acordă diplomă de participare pentru toţi elevii ȋnscrişi ȋn concurs.

-Pentru fiecare clasă se acordă premiile I, II, III şi menţiunile I, II, III, constȃnd ȋn diplome. Pentru premiile I, II, III se acordă medalii. Pentru premiile I, II, III şi menţiunile I, II, III se acordă sume de bani, al căror cuantum este hotărȃt de către organizatori ȋn funcţie de bugetul concursului.

-Se vor acorda premii şi menţiuni pentru 30% din numărul elevilor participanţi.

-Ȋn cazul unor punctaje egale, premiul respectiv se acordă ambilor elevi.

-Numele elevilor premiaţi şi soluţiile problemelor date ȋn concurs vor fi publicate online, ȋn Numărul 8 al Revistei Concursului de Matematică Leon Birnbaum”, ISSN 2359-9057, la adresa: https://concursbirnbaum.wordpress.com/.

-Concursul este ȋnscris ȋn CAEJ Cluj 2018, poziţia 77.

Informaţii:
Prof. Sorin Borodi   sorinborodi@yahoo.com
sau secretariatul liceului 0264 211 421 lapidejro@yahoo.com