Din opera savantului Leon Birnbaum (selectiv)

Posted: 20 aprilie 2013 in Numarul 3 - 2013
  • Leon Birnbaum
  • Un eseu despre o ontologie finită / An essay about a finite ontology (ediție bilingvă, româno-engleză), Editura Aletheia, Bistrița, 1999;
  • Algebra tripolară și elemente de algebră cuadripolară, 198 p., Editura Aletheia, Bistrița, 2000.
  • Cosmologia finită și chestiuni de teosofie și de axiomatică/A Finite Cosmology and Matters of Theosofy and of the Axiomatic (ediție bilingvă, româno– engleză), Editura Aletheia, Bistrița, 2001;
  • Introducere în aletheutică, Editura Aletheia, Bistrița, 2001;
  • Megaera terestră și antroposfera, Editura Aletheia, Bistrița, 2004

Comentariile sunt închise.